Mer snö

För en vecka sen kunde man gå i t-shirt. Nu är läget ett annat…!