Samarbetspartners

http://fangotaxibatar.se (öppnas i nytt fönster)
Fångö Taxibåtar AB bedriver sedan 1980-talet taxibåtsverksamhet i Gryts skärgård i Östergötland med angränsande skärgårdar.

Fler värdefulla länkar

(öppnas i nya fönster om du klickar på dem)

http://fangostuga.se/
Fångö är en glest befolkad stor ö, på ca 500 ha. Fångö är en av de största öarna i Gryts Skärgård. Fångö har varit bebott sedan mitten av 1500-talet, troligen mycket längre än så. Är du intresserad av en guidad tur eller möjlighet till övernattning på Fångö klickar du på länken för mer information.

http://www.fyrudden.se
Fyrudden är i dag den viktigaste knutpunkten mellan fastlandet och Gryts Skärgård.
I Fyrudden finns en gästhamn, livsmedelsaffär, skeppshandel med drivmedel och restaurang.

http://www.grytsvarv.se
Omkring 2002 började Göran Ferm förverkliga idén om en modern fullservicemarina. Med ett brinnande intresse för en levande skärgård och båtar blev det ett lyckat resultat. Förutom sommar och vinterförvaring erbjuds alla typer av installationer och reparationer och man har kapacitet för sjösättning av fartyg upp till 400 ton.

http://www.gryt.se
Gryt Portalen drivs av Gryts Sockenförening och är till för att vara ett hjälpmedel för invånarna, företagen och alla sommargäster.

http://www.skargardslinjen.com
Båtuffa bland Östergötlands kobbar och skär!

http://www.valdemarsvik.se
Valdemarsviks kommun är belägen i sydöstra delen av Östergötland. Centralorten heter Valdemarsvik. Övriga tätorter i kommunen är Ringarum, Gusum, Gryt och Skeppsgården.
Kommunen är nära förknippat med vatten med en nästan 700 km lång strandlinje. Många kallar Gryts och Tjusts skärgårdar för världens vackraste…

http://www.fyr.org
Svenska Fyrsällskapet bildades den 5 oktober 1996. Alltsedan starten har vi vuxit kontinuerligt med ca 1 ny medlem per dag och vi fortsätter att växa. Vi är det näst största nationella fyrsällskapet i världen.